Администрација

Директор школе: Слободанка Читлучанин

Секретар школе: Драгана Јаћовић

Финансије: Милена Распосповић

Педагог: Јасна Дробњак

Предметна настава

Српски језик: Марија Рушпић

Енглески језик: Валентина Ђоковић

Руски језик: Ирина Максимовић

Физика: Владимир Каличанин

Хемија: Ружица Жупањац

Географија: Јелена Вељковић

Историја: Анђелка Несторовић

Биологија: Бранкица Петровић

Техничко и информатичко образовање: Тања Малешевић

Ликовна култура: Анђелија Роглић

Музичка култура: Наташа Дебељак

Физичко васпитање: Данило Јосијевић

Верска настава: Владимир Јовановић

Информатика и рачунарство: Тамара Чоловић

Математика: Мирјана Курандић

Разредна настава

1. разред Драгица Читлучанин

2. разред Верица Вељковић

3. разред Светлана Радисављевић

4. разред Златка Дубовац

Издвојена одељења

Ковачи: Радица Прибојац

Помоћно особље

Јулијана Ђековић

Мира Ђековић

Душка Прибојац

Оливера Јанковић

Раде Трифуновић

Вучета Милојевић