Savet roditelja:

1) predlaže predstavnike roditelja dece i učenika u školski odbor;
2) predlaže mere za osiguranje kvaliteta i unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada;
3)razmatra predlog školskog programa, razvojnog plana i godišnjeg plana rada škole, izveštaje o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i samovrednovanju;
4) predlaže svog predstavnika u stručni aktiv za razvojno planiranje i u druge timove škole;
5) učestvuje u postupku predlaganja izbornih predmeta i izbora udžbenika;
6) razmatra namenu korišćenja sredstava ostvarenih radom od proširene delatnosti škole i od donacija;
7)predlaže školskom odboru namenu korišćenja sredstava ostvarenih radom učeničke zadruge i prikupljenih sredstava od roditelja;
8) razmatra uslove za rad škole;
9) učestvuje u postupku propisivanja mera bezbednosti dece i učenika i pravila ponašanja u školi;
10) daje saglasnost na program i organizovanje ekskurzije i nastave u prirodi i razmatra izveštaj o njihovom ostvarivanju;
11) razmatra uspeh učenika, organizuje društveni i zabavni život učenika, sportske i druge manifestacije u školi;
12) zajedno sa direktorom i stručnim organima organizuje i sprovodi saradnju sa nadležnim organima u opštini;
13) brine o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti dece i učenika;
14) obavlja i druge poslove od interesa za školu, odnosno odlučuje o pitanjima o kojima organi škole ne mogu donositi odluke bez prethodno dobijenog mišljenja roditelja;
15) razmatra i druga pitanja utvrđena ovim statutom.

 

 

Članovi saveta roditelja:
  1. Danica Đorđević, predsednik SR;
  2. Rade Trifunović;
  3. Slobodan Lekić;
  4. Vesna Veljković;
  5. Marina Jasnić;
  6. Mirjana Novković;
  7. Danijela Veljković;
  8. Gordana Todorović.