Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2019/2020.god.