Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020.год.