ISTORIJAT ŠKOLE

 

      Prva školska zgrada u ovoj potkopaoničkoj banji podignuta je 1867. godine za čitav kraj sa prečnikom od 35 kilometara. Tek kasnije iz ove škole izdvojile su se škole u Piskanji, Biljanovcu, Jelakcu, Kovačima i Rakovcu. U početku je škola imala samo jedno odeljenje, jer je bilo malo polaznika.

      1934. godine otvoreno je i drugo odeljenje ove škole pošto se broj učenika povećao.Za vreme okupacije radila je u zgradi Uprave Banje, jer je školska zgrada bila ruinirana i bombardovanjem oštećena. Zbog nedostatka objekta u toku školske 1944/45 počela je sa radom u mesecu martu, a u toku školske 1945/46. godine u februaru, jer nije imala nastavnika. Banjska zgrada je za potrebe škole korišćena do 1964. godine.

   Od 1964. godine nastava se izvodi u novom objektu. Godine 1966. škola dobija ime ,,Kopaonički partizanski odred.“ Do 1960. godine škola je radila kao šestorazredna škola a od tada kao potpuna osmogodišnja škola.

     Marta 1994. godine škola menja naziv u Osnovna škola,,Jošanička Banja“, i predstavlja ustanovu sa tri izdvojena (isturena) odeljenja, koja se nalaze u Crnoj Glavi, (10km), Kovačima (5km), i Rakovcu (4km). U izdvojenom odeljenju Crna Glava od školske 2008/2009. godine nastava se ne realizuje.

    Nastava se izvodi u učionicam opšte namene, specijalizovanim učionicama i kabinetima. Škola ima : balon salu, đačku kuhinju, biblioteku, zbornicu, kancelarije za upravu škole i stručne saradnike. Opremljenost škole školskim inventarom – nameštajem zadovoljava potrebe škole.