ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

 

      Прва школска зграда у овој поткопаоничкој бањи подигнута је 1867. године за читав крај са пречником од 35 километара. Тек касније из ове школе издвојиле су се школе у Пискањи, Биљановцу, Јелакцу, Ковачима и Раковцу. У почетку је школа имала само једно одељење, јер је било мало полазника.

      1934. године отворено је и друго одељење ове школе пошто се број ученика повећао.За време окупације радила је у згради Управе Бање, јер је школска зграда била руинирана и бомбардовањем оштећена. Због недостатка објекта у току школске 1944/45 почела је са радом у месецу марту, а у току школске 1945/46. године у фебруару, јер није имала наставника. Бањска зграда је за потребе школе коришћена до 1964. године.

   Од 1964. године настава се изводи у новом објекту. Године 1966. школа добија име ,,Копаонички партизански одред.“ До 1960. године школа је радила као шесторазредна школа а од тада као потпуна осмогодишња школа.

     Марта 1994. године школа мења назив у Основна школа,,Јошаничка Бања“, и представља установу са три издвојена (истурена) одељења, која се налазе у Црној Глави, (10km), Ковачима (5km), и Раковцу (4km). У издвојеном одељењу Црна Глава од школске 2008/2009. године настава се не реализује.

    Настава се изводи у учионицам опште намене, специјализованим учионицама и кабинетима. Школа има : балон салу, ђачку кухињу, библиотеку, зборницу, канцеларије за управу школе и стручне сараднике. Опремљеност школе школским инвентаром – намештајем задовољава потребе школе.