Reč, dve o biblioteci…

      Biblioteka je mesto na kojem se putem knjige stiču znanja, umenja i veštine, dolazi do raznih informacija.
      Reč biblioteka nastala je od grčke reči biblioteke-zbirka knjiga. Osoba koja rukovodi bibliotekom zove se bibliotekar ili knjižničar.

       Od ove školske godine biblioteka se nalazi na novom mestu u školi. Veći deo bibliotečkog fonda preseljen je u drugu prostoriju koja se nalazi pored ulaznih vrata, u centru škole. Delatnost školske biblioteke sastavni je deo vaspitno-obrazovnog i bibliotečkog sistema i direktno je uključena u nastavni proces i učenje. Stvarajući kod učenika ljubav prema knjizi kao izvoru znanja, kao i podizanjem svesti o vrednostima nacionalne kulture, a posebno jezika, umetnosti i nauke, od učenika se stvara čitalac. U okviru rada biblioteke, često se organizuju radionice različitog sadržaja, kako bi se na taj način kod dece podstakla kreativnost i inventivnost.