Реч, две о библиотеци…

      Библиотека је место на којем се путем књиге стичу знања, умења и вештине, долази до разних информација.
      Реч библиотека настала је од грчке речи библиотеке-збирка књига. Особа која руководи библиотеком зове се библиотекар или књижничар.

       Oд ове школске године библиотека се налази на новом месту у школи. Већи део библиотечког фонда пресељен је у другу просторију која се налази поред улазних врата, у центру школе. Делатност школске библиотеке саставни је део васпитно-образовног и библиотечког система и директно је укључена у наставни процес и учење. Стварајући код ученика љубав према књизи као извору знања, као и подизањем свести о вредностима националне културе, а посебно језика, уметности и науке, од ученика се ствара читалац. У оквиру рада библиотеке, често се организују радионице различитог садржаја, како би се на тај начин код деце подстакла креативност и инвентивност.