Дан Шпаније

Дана 31.01.2020. године обележен је дан Шпаније. Учествовали су ученици 6. разреда у сарадњи са ученичким парламентом. Ученици су припремили презентацију, речи на шпанском језику и правили музички инструмент – кастањете.