Угледни час српског језика

Наставница српског језика одржала је 11. јуна 2019. године у ОШ „Јошаничка Бања” угледни час.Наставна јединица Кратке наодне умотворине обрађена је кроз пет игара. Ученици су разврставали пословице по темама, одгонетали загонетке и питалице, забављали се кроз изговор брзалица. Иновативност часа остварена је комбиновањем класичних дечијих игара, као што су вешалице и модерних, направљених помоћу […]

Пројектна настава из руског језика

У оквиру пројектнe наставе из руског језика, у петом разреду обрађена је тема „Домашние животные”. У току пројекта ученици су имали различите активности. На почетку  спровођена је анкета „Любишь ли ты животных?”.  Ученици су били заинтересовани и прихватили су обавезе у узради задатака. Затим су презентовали резултате својих истраживања, у којима су  упоређивали  загонетке,  стихове, пословице, […]