Jednosmenski rad

Naša škola je od ove školske  2019./2020. godine uključena u pilot projekat Jednosmenskog rada u školama. Jednosmeni rad će omogućiti učenicima da nakon rednovne nastave pohađaju aktivnosti za koje se mogu odlučiti na početku školske godine. U okviru naše škole biće realizovane aktivnosti iz matematike, srpskog jezika, ruskog jezika, engleskog jezika, istorije, geografije,informatike. Ono što ovaj projekta učenicima omogućava jeste da na zamiljiv način savlada određene veštine, da dobije podršku u učenju, da uz saradnju sa nastavnicima kreiraju različite projekte koje će biti realizovani u školi, ali i van nje. 

Dodatne informacije možete pronaći na sledećem linku:

Godina pilotiranja obogaćene jednosmenske organizacije rada osnovne škole

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.