Једносменски рад

Наша школа је од ове школске  2019./2020. године укључена у пилот пројекат Једносменског рада у школама. Једносмени рад ће омогућити ученицима да након редновне наставе похађају активности за које се могу одлучити на почетку школске године. У оквиру наше школе биће реализоване активности из математике, српског језика, руског језика, енглеског језика, историје, географије,информатике. Оно што овај пројекта ученицима омогућава јесте да на замиљив начин савлада одређене вештине, да добије подршку у учењу, да уз сарадњу са наставницима креирају различите пројекте које ће бити реализовани у школи, али и ван ње. 

Додатне информације можете пронаћи на следећем линку:

Година пилотирања обогаћене једносменске организације рада основне школе

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.