Нова процедура уписа у први разред

       Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедиће нови софтвер који ће се користити за упис у први разред свих основних школа у Србији, почев од школске 2019./2020.год.

 Министарство просвете, ће у сарадњи са Министарством  за државну управу и локалну самоуправу и Министарством унутрашњих послова, новим софтвером ће обезбедити да се сва документа, попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта, прибављају електронским путем.

       Родитељи неће бити у  обавези  да приликом уписа детета, школи достављају поменута документа у папирној форми, већ ће моћи да поднесу захтев да школа у њихово име прибави документа електронским путем. И поред наведеног, родитељи и даље могу по свом избору достављати документа у папирној форми.

     Пуштање новог софтвера у рад планирано је за крај фебруара,  до када ће школама бити достављена упутства за његову употребу.

Leave a Reply

Your email address will not be published.