Korisne informacije o upisu

Upis učenika u prvi razred
Korisne informacije za roditelje

 

Kada je roditelj obavezan da upiše dete u prvi razred osnovne škole?

      Prema Zakonu o sistemu obrazovanja i vaspitanja u prvi razred se upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. Tako se školske 2015/2016. godine upisuju sva deca rođena od 1. marta 2008.god. do 28. februara 2009.god. Roditelji ove dece imaju zakonsku obavezu da upišu svoje dete u prvi razred.

U koju osnovnu školu roditelj upisuje svoje dete?

      Dete upisujete u osnovnu školu kojoj po mestu stanovanja teritorijalno pripada, o čemu se možete raspitati u samim školama. Svaka škola ima tačno određeno područje i dužna je da upiše svako dete sa svog područja, bez obzira na broj već upisanih đaka.

Da li postoji mogućnost da se dete upiše u osnovnu školu kojoj teritorijalno ne pripada?

      Roditelji koji žele da upišu dete u školu kojoj teritorijalno ne pripadaju mogu izabranoj školi da podnesu zahtev (sekretaru škole). U zahtevu se navode razlozi za ovakav izbor škole. Ovi zahtevi se uzimaju u razmatranje nakon što se upišu deca koja teritorijalno pripadaju školi i kada se proceni da škola ima mogućnosti da primi još učenika.

Da li postoji prevremeni upis u prvi razred i na koju se decu prevremeni upis odnosi?

      Postoji mogućnost da se u prvi razred osnovne škole upiše i dete koje je pri polasku u školu (1. septembra) staro od šest do šest i po godina. To se u školskoj 2015/2016. godini odnosi na decu rođenu od 1. marta do 31. avgusta 2009. godine.
Prevremeni upis je specifičan, jer dete mora da prođe kroz proveru spremnosti za polazak u školu koju vrši psiholog škole. Na osnovu mišljenja psihologa škola može da preporuči: upis deteta u prvi razred ili odlaganje polaska u školu za godinu dana, uz nastavak pohađanja pripremnog predškolskog programa.

Šta je neophodno od dokumenata za upis deteta u prvi razred osnovne škole?

      Prilikom upisa deteta u 1. razred roditelj je dužan da donese sva neophodna dokumenta sekretaru škole. Tada se zakazuje ispitivanje deteta upisanog u školu koju vrše psiholog ili pedagog škole.

Potrebno je doneti :

– izvod iz matične knjige rođenih (overen prepis ili fotokopiju koja može biti starija od 6 meseci)
– potvrdu da je dete pohađalo obavezni pripremni predškolski program u trajanju najmanje 4 sata u toku 9 meseci – koju dobija od predškolske ustanove koju je dete pohađalo
– prijavu boravka stanovanja
– dokaz o zdravstvenom pregledu deteta

Da li postoji mogućnost odlaganja upisa u prvi razred?

      Ne. U postupku ispitivanja deteta upisanog u školu, škola može da utvrdi potrebu za donošenjem individualnog obrazovnog plana ili dodatnom podrškom za obrazovanje. Odlaganje upisa postoji samo u slučajevima kada postoje zdravstveni razlozi za to, a to preporuči lekar specijalista koji leči dete.

Koji se predmeti izučavaju u prvom razredu osnovne škole?

Postoje obavezni i izborni predmeti. Obavezni su:

– Srpski jezik
– Matematika
– Engleski jezik
– Svet oko nas
– Likovna kultura
– Muzička kultura
– Fizičko vaspitanje

Obavezni izborni predmeti su:

– Verska nastava
– Građansko vaspitanje

Osim obaveznih izbornih postoje i izborni predmeti:

– Narodna tradicija
– Čuvari prirode
– Lepo pisanje

      U pogledu izbornih predmeta, na početku školske godine roditelj deteta se opredeljuje za dva, jedan iz grupe obaveznih izbornih i jedan iz grupe izbornih predmeta.

Koliki je nedeljni fond časova u prvom razredu?

    Najveći fond časova ili broj časova u toku jedne radne nedelje imaju obavezni predmeti srpski i matematika, po 5 časova nedeljno. Sledi fizičko vaspitanje sa 3 časa nedeljno, engleski jezik i svet oko nas sa 2 časa, muzička i likovna kultura sa po jednim časom nedeljno. Sa po jednim časom nedeljno su zastupljena i dva izabrana izborna predmeta.

Kalendar

August 2020
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Arhiva