У складу са упутством за организацију рада основних школа и завршетка првог полугодишта школске 2020/21. године извршене су промене у распореду писмених задатака из наставног предмета српски, руски и енглески језик.
Српски језик:
Писмени задаци:

5.разред – реализација у другом полугодишту
6.разред – реализација у другом полугодишту
7.разред – реализација у другом полугодишту
8.разред – 15. наставна недеља (децембар)

Енглески језик – сви писмени задаци од 5. до 8. разреда одлажу се за друго полугодиште.
Руски језик:
6.разред – реализација у другом полугодишту
7.разред – реализација у другом полугодишту
8.разред – реализација у другом полугодишту

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *